Torsdagen 30:e augusti kommer Eon göra ett planerat arbete i Kvänslöv. Det innebär att vår station är strömlös under hela perioden.

Kunder anslutna mot den noden kommer få avbrott i sin tjänst.

 

Arbetet påbörjas:                      2018-08-30 09:00

Senast avslut:                              2018-08-30 13:00

 

Typ av arbete: Underhåll- och ombyggnadsarbete av elnätet.